Wavelink Terminal Emulation 2-in-1

 
120-LI-GENTN2
W magazynie

Licencja elektroniczna na 1 użytkownika (urządzenie). W ramach licencji typy emulacji do wyboru 5250 lub 3270 i VT lub HP.

Wavelink Terminal Emulation to wiodący w przemyśle klient emulacji, który obecnie jest wykorzystywany w ponad 4.000.000 urządzeń mobilnych na całym świecie, wliczając w to największych sprzedawców. Wavelink Terminal Emulation to najbardziej kompleksowe rozwiązania do uzyskiwania dostępu, zarządzania i podtrzymywania połączenia z aplikacjami rezydenckimi na systemach gospodarza wykorzystując popularne typy emulacji takie jak 5250, 3270, VT i HP. Terminal Emulation jest również dostępny dla urządzeń działających z systemem operacyjnym iOS i Android, co zapewnia użytkownikom jeszcze większą elastyczność i komfort użytkowania.

Klient emulacji działający w zgodzie ze standardami przemysłowymi

Efektywnie  i pewnie zmobilizuj swój biznes
Wavelink Terminal Emulation zwiększa wydajność Twoich pracowników mobilnych, kadry IT i wykorzystywanych przez nich aplikacji oraz urządzeń. Z Wavelink TE, przedsiębiorstwa nie muszą poświęcać tyle czasu na obsługę techniczną pracowników i zamiast tego mogą się skupić na ważniejszych celach.

Bezpieczna technologia, na której możesz polegać
Wavelink TE oferuje najbezpieczniejsze, a zarazem konfigurowalne i elastyczne klienty emulacji na rynku. W zgodzie ze współczesnym standardami zabezpieczeń, Wavelink TE pomaga zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych krążących w bezprzewodowej sieci LAN. Komunikacja działająca zgodnie ze standardami przemysłowymi, także 802.11a/b/g, zapewnia prostotę obsługi i niesamowitą prędkość w praktycznie każdym środowisku WLAN. Dzięki odpornej łączności WLAN, która umożliwia użytkownikom płynne przechodzenie poza jej zasięg, możesz uruchamiać ponownie urządzenia i wymieniać ich baterie bez obaw o utratę sesji emulacji.

Wykorzystaj w pełni możliwości Twoich mobilnych terminali dzięki elastycznym opcjom przechwytywania danych
Inne emulatory terminali obsługują tylko część z dzisiejszych metod wprowadzania danych, ale tylko Wavelink Terminal Emulation wspiera praktycznie wszystkie z nich. Ścisła integracja Wavelink TE z mobilnymi urządzeniami zapewnia zdolność do przyjmowania danych wprowadzanych z klawiatury, czytnika kodów kreskowych, danych głosowych, czytnika RFID, czytnika pasków magnetycznych oraz ekranu dotykowego. W połączeniu z obsługą nowszych, wytrzymałych urządzeń wyposażonych w system operacyjny Android, Wavelink TE oferuje niezrównane możliwości w zakresie wspieranych urządzeń.

Odporne narzędzia do rozwiązywania problemów
Wavelink TE zapewnia szereg narzędzi upraszczających wsparcie IT. Kadra IT może przejąć kontrolę nad sesją telnet, podczas gdy dzienniki sesji urządzenia zapewniają wgląd w historię wydajności konkretnego urządzenia, wliczając w to informacje na temat poziomów skanowania i funkcjonowania baterii. Kombinacja możliwości tych narzędzi pozwala personelowi IT na szybkie rozwiązywanie problemów, zapewniając użytkownikom minimalny czas przestojów w pracy.

Zwiększ wydajność pracowników mobilnych
Wavelink TE usprawnia funkcjonowanie Twojego systemu i pracowników, dostarczając inteligentne funkcje przechwytywania danych i komunikacji. Zapobiegaj błędom powodowanym przez błędne wprowadzanie danych czy nieprawidłowe skany, wykorzystaj zalety intuicyjnej nawigacji ekranowej i zminimalizuj przestoje powodowane utratą połączenia. Wyposaż swoją kadrę IT w rozbudowane opcje zarządzania rozmaitymi funkcjami urządzeń od skanowania do praw dostępu do aplikacji i ich interakcji z systemem gospodarza w postaci wiadomości bezpośrednich czy zgłoszeń dotyczących błędów.

Zminimalizuj koszty obsługi i administracji dzięki zintegrowanym narzędziom do zarządzania
Zmniejsz obciążenie powodowane obsługą oprogramowania i urządzeń mobilnych. Wavelink TE jest zaprojektowane tak, aby możliwa była zdalna konfiguracji, zabezpieczenie i zarządzanie emulacją z poziomu centralnej konsoli. Wykorzystując Wavelink Avalanche w połączeniu z Terminal Emulation, jesteś w stanie bezproblemowo przeglądać ustawienia urządzeń, synchronizować aktualizacje aplikacji, oprogramowania wbudowanego i sterowników. Wavelink Avalanche pozwala również na monitorowanie stanu urządzeń i uruchomionych na nich aplikacji w czasie rzeczywistym. Możesz także śledzić wszystkie zarządzane zasoby i eksportować dotyczące ich dane do aplikacji generujących raporty.

Zyskaj elastyczność w zakresie obsługi mieszanych środowisk sprzętowych i emulacyjnych
Wavelink TE zapewnia elastyczność i ochronę zainwestowanych pieniędzy poprzez obsługę jak największej ilości urządzeń mobilnych i typów emulacji dostępnych na rynku. Z Wavelink TE możesz zachować swoją istniejącą infrastrukturę przy migracji na nowsze urządzenia i technologie. Uruchamiaj oparte na emulacji aplikacje na urządzeniach wyposażonych w system operacyjny iOS, Android i Windows, a także na starszych (np. DOS) aby zapewnić komfort użytkowania i zmniejszyć koszty obsługi i szkolenia pracowników. Wykorzystaj najpopularniejsze typy emulacji takie jak 5250, 3270, VT100, VT110, VT220, VT320 i HP oraz skorzystaj z zalet wynikających z uruchamiania wielu sesji emulacyjnych (np. 5250 i VT) na tym samym urządzeniu równocześnie.

Innowacyjne cechy Terminal Emulation

Podtrzymanie sesji
Jeśli zdecydujesz się wykorzystać Wavelink TE jako część rozwiązania dotyczącego łączności, otrzymasz wówczas możliwość podtrzymania sesji emulacyjnej jako część pakietu Wavelink ConnectPro. Unikalną cechą takiego podejścia jest umożliwienie użytkownikom zachować łączność nawet w najbardziej wymagających środowiskach pracy. Eliminuje to potencjalne zagrożenia spowodowane utratą łączności i pozwala urządzeniom (oraz ich użytkownikom) na swobodne przemieszczenie się poza zasięg sieci radiowej, a także podtrzymanie sesji na wypadek restartu urządzenia lub wymiany bateri.

Uruchamiaj wiele sesji jednocześnie
Pozwól pracownikom na wykonywanie wielu zadań jednocześnie dzięki obsłudze wielu sesji terminala w tym samym czasie

Zaawansowane opcje oskryptowania dzięki Wavelink TE Script Editor
TE Script Editor pozwala administratorom na łatwe wykorzystanie ich skryptów dzięki czytelnemu interfejsowi aplikacji. Script Editor identyfikuje potencjalne błędy w kodzie i pozwala na łatwe ich odnajdowanie poprzez Script Editor Debugger dla TelnetWin. Uprość aplikacji i zmniejsz ilość błędów tworząc i wykonując skrypty w sesjach aplikacji gospodarza poprzez automatyzację popularnych funkcji użytkownika.

Zmiana formatu ekranu
Dzięki prostemu w obsłudze edytorowi, administratorzy mogą przechwytywać ekrany emulacji i zmieniać ich wymiary, tym samym optymalizując wrażenia użytkowników końcowych. Ekrany mogą zostać dostosowane do konkretnych urządzeń, zadań czy środowisk pracy.

Lokalizacje językowe
Klienty Wavelink TE dla systemu iOS i Android zostały przetłumaczone na 10 języków, co pozwala na wykorzystanie ich niezależnie od miejsca pracy.

Łatwa nawigacja
Zwiększ produktywność pracowników dzięki inteligentnych funkcjom interfejsu takim blokada ekranu, mapowanie przycisków, makra klawiszowe i konfigurowalne wskaźniki poziomu baterii i siły sygnału.

Ścisła integracja z metodami przechwytywania danych
Wykorzystaj zintegrowane funkcjonalności przechwytywania danych takie jak skanowanie kodów kreskowych, dane głosowe, karty z paskiem magnetycznym, czytniki RFID i podpis elektroniczny, a także dane wprowadzane z klawiatury. Dzięki nowym, rozbudowanym klawiaturom SIP dostępnym z TE dla systemu Android i iOS, pracownicy mobilni mogą uzyskać dostęp do najważniejszych komend i funkcji danego typu emulacji.

Łączność z systemem gospodarza bez modyfikowania istniejących aplikacji
Ustaw zdalnie parametry emulacji, mapowanie klawiszy i profile połączeń z systemem gospodarza za pomocą zintegrowanej, centralnej konsoli zarządzania dzięki rozwiązaniu Avalanche.

Zoptymalizuj wykonywane zadania dzięki niestandardowym układom klawiatury
Edytor klawiatury pozwala zaprojektować i ustawić optymalny rozkład klawiatury dla konkretnych zadań Twoich pracowników.

Wspierane urządzenia
Oprogramowanie Wavelink Terminal Emulation wspiera szeroki zakres urządzeń spośród wszystkich wiodących producentów urządzeń mobilnych na rynku, wraz z ich systemami operacyjnymi. Wavelink TE to rozwiązanie uniwersalne i wspiera urządzenia działające w oparciu o system Windows, iOS, Android i DOS, a także zachowuje istniejącą infrastrukturę oprogramowania i wyposażenia, dzięki czemu pozwala na bezproblemową migrację przedsiębiorstwa na nowsze urządzenia i technologie.