Taśma Zebra ZXP7 YMCKOK (750 wydruków)

 
800077-749EM
W magazynie

 Kolor: kolorowy + dodatkowy panel czarny do zadruku na odwrocie karty
 Ilość wydruków:
 (przeliczenie na druk jednostronny)
750 kart
 Modele kompatybilne: ZXP7