Laminat Zebra ZXP8 dolny (pasek magnetyczny)

 
800084-912
W magazynie

 Ilość wydruków:
 (przeliczenie na druk jednostronny)
625 kart
 Przeznaczenie:
karty z paskiem magnetycznym
 Modele kompatybilne: ZXP8 z laminatorem
(patrz zakładka powyżej)